Od jutra, wraz z wybiciem godziny 13:00, wejdzie w życie nowy podpunkt regulaminu, zabraniający podstawiania postaci pod wojny imperialne.

d) Zabroniona jest szersza interakcja między postaciami gracza, który ma wiele kont/postaci.
* Zabronione jest podstawianie postaci w wojnach planetarnych/imperialnych
Zostanie dodany nowy podpunkt w tabeli kar:
Podstawianie postaci w wojnach imperialnych:
* pierwszy udowodniony przypadek: ban na 14 dni na konto czerpiące korzyści z podstawiania postaci. Na postacie, które służyły do podstawiania - ban stały.
*Każdy następny udowodniony przypadek : ban stały.