Po aktywacji eventu, przestał działać VIP trening.