2.3.96:
- Obrażenia postaci pod wpływem genjutsu powinny już prawidłowo doliczać się do prawidłowej strony walki.
- Poprawiono efekt działania genjutsu. Od teraz jest on efektywny ogólnie a nie dla każdego celu techniki.
- Poprawiono efekt działania bonusu 'Zbieracz'.
- Można już ulepszać Pasy.
- Naprawiono problem związany z statusem PvP wynajętych organizacji podczas wojen wiosek.
- Zwiększono limit punktów doświadczenia wyświetlanego w Rankingu.