Mam miasta, ale nie mam domów. Mam góry, ale nie mam drzew. Mam rzeki, ale nie ma w nich ryb. Czym jestem?
(odpowiedź bez polskich znaków)